کارگاه فنون سخنرانی و ارائه مطلب ویژه افرادی است که می خواهند مقاله و یا مطلبی را به انگلیسی ارائه نمایند. این کارگاه شامل دو بخش تکنیک های ارائه مطلب و همچنین تکنیکهای کلامی و فنون سخنرانی می باشد.
این کارگاه تلاش می کند تا جوانان و دانشجویان را به عنوان یک سخنران حرفه ای با نفوذ کلام و جذاب برای مدعوین پرورش دهد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
09120565001