کارگاه دستور زبان انگلیسی ویژه افرادی که در دوره های زبانی شرکت کرده اند و ضعف در ساختار دارند، می توانند با شرکت در این کارگاه، دستور زبان انگلیسی را از پایه تا پیشرفته دنبال کنند.
کارگاه دستور زبان کل قواعد دستوری زبان را از پایه تا پیشرفته ارائه می کند و در آزمونهای متعدد، یادگیری را رصد می کند. لازم به ذکر است که برای تکمیل این دوره کل مهارتهای چهارگانه سنجیده و مورد استفاده قرار می گیرند.

روزهای چهارشنبه و شنبه از ساعت 20:30 الی 21:30
استاد دوره: آقای شب آنی
مدت هر ترم: 10 جلسه
تاریخ برگزاری: 5 تیر ماه لغایت 6 شهریور ماه