کاربران زبان انگلیسی برای صحبت کردن نیاز به جمله بندی صحیح و استفاده کاربردی از لغات دارند، این مهارت چنانچه با مهارت نوشتن تمرین شود می تواند تاثیر بسزایی در مکالمه صحیح و اصولی داشته باشد.
کارگاه مهارت نگاشتن از جمله نویسی تا پاراگراف نویسی و پس از آن نوع پاراگراف و انسجام بین آنها و در نهایت نتیجه گیری و ارائه یک مقاله آکادمیک را از پایه تا پیشرفته طی 5 ترم ارائه می کند.

مخاطبین دوره: دانش آموزان، دانشجویان، اساتید و متقاضیان ادامه تحصیل
روزهای دوشنبه و شنبه از ساعت 20:30 الی 21:30
استاد دوره: آقای شب آنی
مدت هر ترم: 10 جلسه
تاریخ برگزاری: 3 تیر ماه لغایت 11 شهریور ماه