یادگیری زبان انگلیسی همواره دارای چالش های بسیاری در یادگیری است، کتابهای موجود در بازار و آموزشگاه ها همگی سعی دارند که زبان عمومی را ترویج کنند و متاسفانه کمبود مطالعه کاربران زبان مزید بر علت شده که در آزمونهای بین المللی و مباحث آکادمیک کاربران ایرانی دچار مشکلات سطح دانش عمومی شوند و نتوانند دانش خود را ارائه کنند.
کارگاه لغت در راستای بالابردن دانش آکادمیک کاربران زبان ارائه می گردد تا متقاضیان ادامه تحصیل و دانشجویان بتوانند مطالب را بیشتر و بهتر درک کنند و در آزمونهای بین المللی و دانشگاهی موفق تر عمل نمایند.

روزهای شنبه از ساعت 20:30 الی 21:30
استاد دوره: آقای شب آنی
مدت هر ترم: 10 جلسه
تاریخ برگزاری: 1 تیر ماه لغایت 9 شهریور ماه