کارگاه باشگاه مغز عملکرد مغز را به زبان ساده توضیح می دهد و تکنیکهای یادگیری بدون فراموشی را به متقاضیان خود ارائه می کند.
امروزه در جلسات مشاوره دانش آموزان و دانشجویان، به کرات با افرادی مواجه می شویم که پس از سالها سابقه تحصیل هنوز تکنیکهای یادگیری را فرانگرفته اند و از روش های ناکارآمد حفظ کردن موقت برای کسب نمره استفاده می کنند که به مراتب دوره تحصیل را برایشان دشوار کرده است. لذا باشگاه مغز با بهره گیری از علوم نوین و تکنیکهای جدید آموزشی سعی دارد تا در یادگیری، فانوسی برای کشتی های ذهن در دریای یادگیری باشد و سعی دارد تا همه را به ساحل آرامش و یادگیری بدون فراموشی برساند.

مخاطبین دوره: دانش آموزان، دانشجویان، اساتید و متقاضیان ادامه تحصیل
روزهای یکشنبه از ساعت 20:30 الی 21:30
استاد دوره: آقای شب آنی
مدت هر ترم: 10 جلسه
تاریخ برگزاری: 2 تیر ماه لغایت 3 شهریور ماه