درباره ما


بیش از سی سال پیش به همراه جمعی از فرهیختگان، فرهنگیان و دانشگاهیان اقدام به تاسیس موسسه علمی آموزشی، فرهنگی خوارزمی نمودیم و زبان انگلیسی نیز به عنوان نخستین زبان خارجه در لیست آموزش های پرطرفدار قرار گرفت، جمعیت باورنکردی از آموزش ها و دوره های ما استقبال کردند و آوازه سیستم آموزشی خوارزمی فرا گیر شد. از همان روزها دغدغه آموزش بر اساس اصول علمی و منطبق با آخرین استانداردهای روز دنیا در دستور کار قرار داشت، از این رو کل سیستم آموزش خوارزمی با استانداردهای جهانی تطبیق داده شد. امروز با افزایش درخواست جهت شرکت در دوره ها بر آن شدیم تا مرزها را بشکنیم و توسط سامانه آموزش مجازی خوارزمی، دانشجویان و متقاضیان خود را در سراسر جهان پوشش دهیم.
شایان ذکر است که این موسسه موفق شده است در راستای استانداردسازی همه دپارتمان ها و بخش های مختلف مدارک ایزو را دریافت نماید.
در خاتمه یادآور می شود؛ یادگیری در هر زمان و هر مکان شعار سامانه مجازی خوارزمی است و امید است بتوانیم در راستای رضایت شما گام های موثری برداریم.
ما همواره به سیستم بهبود مستمر فکر می کنیم و از شما بزرگواران تقاضا داریم نظرات خود را با شماره زیر مطرح فرمایید.
شاد و مانا باشید.
سرپرست تیم سامانه آموزش مجازی خوارزمی
09120565001